Yardım Konuları

YASAKLI ÜRÜNLER LİSTESİ

Alkollü İçecekler :Herkesden.com da her türlü alkollü içki (şarap, bira, votka, şampanya dahil) satışı

4733 Sayılı TÜTÜN VE  ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

8/k maddesine dayanılarak satışı yasaklanmıştır.  Satışın internet ortamında yapılması halinde, 4/5/2007

tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen

Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda öngörülen usullere göre erişimin engellenmesi yönünde karar

verilecektir.Ayrıca Alkollü içki sektöründe faaliyet gösteren firmaların isimleri, amblemleri veya ürünlerine ilişkin

markaları içeren ve/veya bunları çağrıştıracak her türlü ürünün satışı da Herkesden.com'da yasaktır

 

Airbag: Airbag ve ekipmanlarının kullanımı hayati önem taşımakta olup montaj ve testlerinin de izin belgeli

yetkili servisler tarafından yapılması gerekmektedir. Bu nedenle satış sonrası yaşanabilecek problemlerden

ötürü airbag ve ekipmanlarının Herkesden.com üzerinden satışı yasaktır.

 

Alım-Satımı Devlet iznine tabi olan ürünler: Alım-satımı devlet iznine tabi olan tüm ürünlerin satışının 

Herkesden.com üzerinden yapılması yasaktır.

 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar : Özelliği ve üretim yılı ne olursa olsun her türlü ateşli silahın ve her türlü askeri

mühimmatın Herkesden.com 'da satışı yasaktır. Kurusıkı, havalı, fişek atan, gerçek mermi veya plastik mermi

atan, çalışan veya çalışmayan, antika özelliği olan veya olmayan, safari/avcılık malzemesi olan veya olmayan

tüm ateşli silahların, biber gazı (göz yaşartıcı gaz),elektro şok cihazlarının, her türlü askeri mühimmatın

(mermi, el bombası, molotof kokteyli, kara-deniz mayınların v.b.), saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak

yapılmış tüm diğer ateşli silahların, Kama, hançer, saldırma,şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü,

sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada

kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin ve bu listede bulunmayan silah özelliği taşıyan tüm ürünlerin

ve silah ekipmanlarının satışı Herkesden.com’da yasaktır. 

 

Askeri Teçhizat :Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından üretilen veya çeşitli yollarla temin edilen veya ihtiyaç

fazlası bulunan her cins ve sınıf ikmal maddelerinin, kullanılan veya kullanılmış olan her türlü askeri teçhizatın

satış yetkisi 4637 sayılı kanunla Devlet tarafından belirlenmiş kurum ve kuruluşlara verilmiştir. Bu nedenle,

Türkiye Cumhuriyeti askeri kurumları tarafından kullanılan veya kullanılmış olan her türlü teçhizatın satışı

Herkesden.com'da yasaktır. 

 

Canlı Hayvan :Evcil hayvanlar da dahil olmak üzere her türlü canlı hayvanın Herkesden.com’da satışı yasaktır.

Tatlı su veya deniz akvaryumu balıkları, yosun, mercan gibi akvaryum canlılarının satışına Herkesden.com’da izin

verilmemektedir.

 

Hisse senedi, tahvil, bono :Tahvil, bono ve faaliyeti devam eden ve/veya borsada işlem gören şirketlerin veya

kuruluşların hisse senetleri Herkesden.com'da satışa çıkarılamaz. Koleksiyon özelliğine sahip kıymetli kağıtlarla,

faaliyeti durmuş veya geçerliliğini yitirmiş eski hisse senedi ve tahviller koleksiyon amaçlı satışa sunulabilir.

 

İnsan Organları: Saç (peruk veya postişi dahil)  hariç, İnsan, insan organları ve vücut parçaları satmak

yasaktır. (Bu yasaklı ürünlere örnek olarak organlar, kan, kemik, sperm sayılabilir)

 

Kopya ,Orjinal olmayan ve Bandrolsüz Ürünler :

Telif hakkı kapsamında olup, izinsiz olarak çoğaltılan her türlü Divx, MP3, AVI, MPG, MPEG, WMP formatlarındaki

ürünlerin satışı yasaktır. DVD veya VCD formatında satılan ürünlerin orijinal kayıt olmaları gerekmektedir.

Yine aynı şekilde, sitede satışa sunulan yerli veya yabancı müzik CD veya kasetleri de orijinal kayıt olmalıdır.

Bununla birlikte; FSEK ve ilgili mevzuat uyarınca musiki ve sinema eserlerinin, bilgisayar oyunlarının çoğaltılmış

nüshaları ile süreli olmayan yayınlara ticari dolaşıma girmeden önce T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınacak

bandrollerin yapıştırılması zorunlu olup bandrol alınması gereken eser, icra ve yapımların tespit edildiği kaset, CD

, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyaller ile süreli olmayan yayınları; bandrol almaksızın dağıtan, satan veya her ne

suretle olursa olsun başkalarının istifadesine sunanlar hakkında kanuni yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu bakımdan

bakanlıkça verilmiş bandrol taşımayan kaset, DVD, VCD, CD gibi taşıyıcı materyaller ile süreli olmayan yayınların ve

benzeri ürünlerin satışı yasaktır

 

Kültür ve Tabiat Varlıkları:

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamında; "Millî tarihimizdeki önemleri sebebiyle,

Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna ait tarihî değer taşıyan belge ve eşyalar,

Mustafa Kemal Atatürk'e ait zatî eşya, evrak, kitap, yazı ve benzeri taşınırlar" korunması gerekli taşınır

kültür ve tabiat varlıkları olarak nitelendirilmektedir.

Öncelikle; bu kanun kapsamında yukarıda ifade edilen taşınır kültür ve tabiat varlıklarının korunmasının

gerekli olup olmadığının tespiti açısından "Korunması Gerekli Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi,

Tescili Ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelikteki" düzenlemeler doğrultusunda tasnif ve tescile

tabi tutulur. Tasnif ve tescil dışı bırakılan ve müzelere alınması gerekli görülmeyen eserler ise sahiplerine

bir belge ile iade edilir. Bu sebeple tasnif ve tescile ilişkin belgesi olmayan eserlerin Herkesden.com'da satışı yasaktır.

Ayrıca; 2933 Madalya ve Nişanlar Kanunu gereği; Devlet Şeref Madalyası; Devlet Övünç Madalyası; Devlet Üstün

Hizmet Madalyası; Devlet Savaş Madalyası ve Devlet Nişanı; Cumhuriyet Nişanı; Liyakat Nişanıları'nın  satışı

Herkesden.com ‘da yasaktır.

 

Kilit Açıcı ve Maymuncuk Türleri:Çilingir malzemesi veya şifreli dijital güvenlik sistemlerinin şifrelerini kırmaya,

çözmeye yönelik kullanılan kart ya da cihazların Herkesden.com'da satışı yasaktır.

 

Promosyon Ürünleri :Şirket ve kurum veya kuruluşların  , kendi isimleriyle bastırdığı, imal ettiği, hediye veya

promosyon amaçlı olarak ücretsiz dağıttığı ürünlerin satışı Herkesden.com'da yasaktır.

 

Pornografik içerikli malzemeler :İnsan genital organlarını görünür kılarak cinsel aktivitelerini sergileyen ve

üzerinde '18 yaş üzeri izleyebilir' ibaresi/işareti bulunan yayınlar ile insan genital organlarını temsil ederek

cinsel aktiviteye yönelik kullanılan malzemelerin Herkesden.com’da satışı yasaktır.

 

Radar Dedektörü:Emniyet Genel Müdürlüğü'ne  veya TSK’ya  ait radarların yerlerini tespit edebilen her türlü

radar dedektörün satışı Herkesden.com'da yasaktır.

 

Reçeteli İlaçlar,Lensler: Doktor reçetesi ile satılması gereken her türlü ürünün Herkesden.comda satışı yasaktır.

5193 sayılı Optisyenlik Hakkındaki Kanun ve ilgili yönetmeliklere göre her türlü lensi  satma yetkisi münhasıran

optisyenlere verildiği için lens satışlarına Herkesden.com'da izin verilmemektedir.Ürünlere ilişkin reklam ve ilanlarda,

kullanıcıları yanıltıcı, yanlış, eksik ve kamu sağlığını bozucu nitelikte bilgiler içermesi ve özellikle hastalık olarak

kabul edilen ve tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği yada tedavisine yardımcı olduğu,

hastalıkları iyileştirdiği ve/veya ilaç niteliğinde olduğu şeklindeki beyanlara yer verilmesi yasaktır.

 

Resmi Kıyafetler ve Üniformalar:Kamu çalışanlarının ve resmi görevlilerin kullanımına sunulmuş olan

özel üniforma, kıyafet, elbise ve aksesuarların satışına Herkesden.com’da yasaktır.

 

Sahte veya Taklit Ürünler:Gerçek üreticisinin ve marka sahibinin üretmediği veya izni olmaksızın üretilen

ürünler, replika/taklit ürünlerdir ve bu ürünlerin Herkesden.com'da satışı yasaktır.Bu tür satışların tespit edilmesi

halinde ürün satış ve üyelik sonlandırılması hakkı Herkesden.com'a aittir.  

 

Şans oyunları bilet veya kuponları: Sonuçları ileri bir tarihte belli olacak şans oyunu biletlerinin, kartlarının ya da

ürünlerinin satışı Herkesden.com’da yasaktır.

 

Telekomünikasyon cihazları : Telekomünikasyon Kurumu'nun onayı bulunmayan tüm telekomünikasyon

cihazlarının Herkesden.com'da satışı yasaktır.

Telsiz ve Lisanssız Telsiz:Telekomünikasyon Kurumu ve KET Yönetmeliği' ne uygun olmayan, lisans gerektiren

tüm telsizlerin, Herkesden.com üzerinden satışı yasaktır.

 

Tv dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler:Yayıncı kuruluşlar tarafından şifreli ya da üyelik sistemi ile sunulan yayınların

şifrelerini çözmeyi ve kırmayı amaçlayan her türlü ekipman ya da yazılımın satışı Herkesden.com'da yasaktır.

      

       Tütün mamulleri ve elektronik sigara ürünleri : Sigara ve benzeri ürünlerle tütün ve her türlü tütün mamüllerinin satışı

       4733 sayılı Kanun gereği yasaktır.Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların isimleri, amblemleri veya ürünlerine

       ilişkin markaları içeren ve/veya bunları çağrıştıracak her türlü ürünün satışı da yasaktır.T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından

       getirilen yasak kapsamında elektronik sigara ve elektronik sigara kartuşlarının Herkesden.com'da satışı yasaktır.

       

       Toplu E-Posta adresleri :E-posta listeleri, IP (internet protokolü) adresleri, tekil e-posta hesapları, sosyal

        ağ hesapları ve istenmeyen ticari e-postalar göndermek için kullanılan cihaz ya da yazılımların Herkesden.

        com'da  satışı yasaktır

 

      Ürün özelliğine sahip olmayan ürünler:Ürün, mal veya hizmet satışı içermeyen, yalnızca tanıtım, duyuru vs. amacı ile

      düzenlenmiş ilan ve ilanlar Herkesden.com tarafından İlan sahibi üyeye haber verilmeden yayından kaldırılabilecektir.

 

      Yanıcı ve patlayıcı Maddeler :14.08.1987 tarih ve 87/12028 sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle

      Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması,

      Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük gereği yanıcı ve patlayıcı maddelerin satışı,ilgili 

      makamlardan alınacak izinle gerçekleştirilmektedir.Bu sebeple Herkesden.com'da bu tür ürünlerin satışına izin

      verilmemektedir.

 

      Yasaklı Yayınlar ve Tanıtıcı Reklamlar:Devlet tarafından yasalar ile desteklenerek satışı ve tanıtımı engellenmiş

      olan ürünlerin satışı Herkesden.com'da yasaktır.

      

      Yanlış Kategori Seçimi : Satışa çıkartılan ürünlerin doğru kategorilere yerleştirilmesi, kategorisi bulunamıyor

       ise 'Diğer' isimli kategoriye yerleştirilmesi gerekmektedir.Satışa sunulan ürünlerin, Banka Kartları ve Kredi Kartları

       Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine

       gerekse 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun veya diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak,

       doğru kategorilere eklenmesi gerekmektedir.Herkesdencom tarafından, satıcının ürünlerinin yanlış ürün

       kategorisinde/gerçeğe aykırı/aldatıcı/yanıltıcı ürün açıklamaları ile satışa sunulduğunun tespit edilmesi

       durumunda,Herkesden.com bu ürünleri kaldırma hakkına sahiptir.Satıcı tarafından ürünlerin, Herkesden.com

       Üyelik Sözleşmesi'ne, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları

       ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

       hükümlerine veya diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak satışa sunulması nedeniyle Herkesden.com'a

       yöneltilebilecek idari yaptırımlar ve cezalar dahil her türlü zarar ve ziyandan Satıcı bizzat sorumlu olacaktır.”

 

      Yurt Dışından Kargo ile gelen ürünler :Ürünlerin yurt dışından kargo yoluyla doğrudan alıcıya teslimi suretiyle

       satış yapılması yasaktır

     

      Online oyunler ve karakterler:İnternet ortamında gerçekleşen Online Oyun (online oyun paraları, kartları, şifreleri,

      karakterleri, yan ürünleri vs.) satışlarıyla ilgili ödeme güvenliği sağlanmış olsa dahi ürünün teslimine ilişkin fiziksel

      herhangi bir done olmadığından ( kargo takip bilgisi, kargo teslim fişi vs.) Online Oyun satışları Herkesden.com'da yasaktır.