Yardım Konuları

ZİRAİ MÜCADELE ALET VE MAKİNELERİ

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün yönetmeliği gereği, Zirai Mücadele Alet ve Makinelerinin imalatı,

ruhsatlandırılması, piyasaya arzı, ithalatı, satışı, işletmeci ve bayilerin sorumlulukları, denetimleri ve yatırımları

ile ilgili usul ve esasları bulunmaktadır. Bu nedenle bitki koruma ürünlerinin uygulanmasında kullanılan her türlü

alet, araç-gereç, makine, cihaz, ekipman ile bunların aksam ve parçalarını listelerken

(ilaçlama pompaları, çiçek sulama pompaları vs.) aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.



-Söz konusu ürünlerin üzerinde kolayca görülebilir ve çevresel faktörlerden etkilenmeyecek özellikte etiketin olması,

-Ürün ambalajlı bir şekilde satışa sunulacak ise, etikette yer olan bilgilerin ambalaj üzerinde de belirtilmesi,

-Bilgiler, ürünlerin üzerine silinmeyen baskı veya kabartma yazı ile yazılmalı veya kuvvetli yapıştırıcı ile yapıştırılan etikette

yer almalı,

-Etikette , ürünün ; ticari adı, marka/model ve tip bilgileri, imal yılı, seri numarası, ruhsat tarih ve numarası yazılmalıdır.