Yardım Konuları

TELİF HAKKINA SAHİP ÜRÜNLER

Telif hakları 5846 sayılı Fikir ve Saat Eserleri Kanunu (FSEK) tarafından korunma altına alınmıştır.

Bu kanun kapsamında eser sahiplerine birtakım mali ve manevi haklar tanınmıştır. Bir eserin aslını

veya kopyalarını, herhangi bir şekil veya yöntemle, tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı,

geçici veya sürekli olarak çoğaltma hakkı münhasıran eser sahibine aittir.Eser sahibine verilen bu

kanuni hakların ihlalinde hukuki ve cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Kanun kapsamında bu yaptırımlar

hapis cezası ve para cezasıdır. Ayrıca hak sahipleri, uğradıkları zararın üç katına kadarını mahkemeden

talep edebilmektedirler.

Yukarıda kısaca açıklamaya çalıştığımız hukuki ve cezai yaptırımlara maruz kalmamak ve FSEK kanun

kapsamında olası ihlalleri engellemek için, eser sahiplerinden ve bağlantılı hak sahiplerinden kanunda

öngörülen gerekli izinler alınmaksızın DivX, MP3, AVI, MPG, MPEG, WMP formatlardaki eser, fonogram,

yapım ve yayınların, CD, DVD gibi taşıyıcılar üzerinde, doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, dağıtılması,

satılması, kiralanması veya internet ortamında paylaşıma sunulması/satılması yasaktır.