Yardım Konuları

YANLIŞ KATEGORİ SEÇİMİ

Yanlış Kategori Seçimi : Satışa çıkartılan ürünlerin doğru kategorilere yerleştirilmesi, kategorisi bulunamıyor

       ise 'Diğer' isimli kategoriye yerleştirilmesi gerekmektedir.Satışa sunulan ürünlerin, Banka Kartları ve Kredi Kartları

       Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine

       gerekse 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun veya diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak,

       doğru kategorilere eklenmesi gerekmektedir.Herkesdencom tarafından, satıcının ürünlerinin yanlış ürün

       kategorisinde/gerçeğe aykırı/aldatıcı/yanıltıcı ürün açıklamaları ile satışa sunulduğunun tespit edilmesi

       durumunda,Herkesden.com bu ürünleri kaldırma hakkına sahiptir.Satıcı tarafından ürünlerin, Herkesden.com

       Üyelik Sözleşmesi'ne, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları

       ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

       hükümlerine veya diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak satışa sunulması nedeniyle Herkesden.com'a

       yöneltilebilecek idari yaptırımlar ve cezalar dahil her türlü zarar ve ziyandan Satıcı bizzat sorumlu olacaktır.”