Kullanım Şartları

1.TARAFLAR VE KONU

1.1. Bu anlaşmayı okuyup kabul ederek, kullanıcı veya ziyaretçi olarak  www.HERKESDEN.com alan adında ve alt adlarında yayın yapan internet sitesine (Bundan sonra kısaca "HERKESDEN İNTERNET SİTESİ" olarak anılacaktır) erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıda yazılı şartlara uymanız beklenecektir. Bu nedenle lütfen aşağıda yazılı koşulları dikkatlice okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde ise “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ”ni kullanmaktan vazgeçiniz.

1.2. "HERKESDEN", “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ”nde  yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, ve kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.3. “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ”nin sahibi YAVUZTÜRK MAHALLESİ  YEŞİL YAMAÇ SİTESİ D-4 / 20  ÜSKÜDAR-İSTANBUL adresinde yerleşik HERKESDEN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİʼdir (Bundan böyle kısaca “HERKESDEN” olarak anılacaktır). “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ”nde sunulan ve işbu sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen hizmetler, HERKESDEN tarafından sağlanmaktadır.

1.4. İşbu "HERKESDEN İnternet Sitesi Kullanım Koşulları" internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ”ni kullanan her gerçek ve tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu "Kullanım Koşulları" ayrıca, “HERKESDEN” hizmetlerinden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "Üyelik Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

1.5. “HERKESDEN”, işbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ”nde  yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “HERKESDEN” tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ” hizmetlerinden yararlanan ve “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ”ne erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu "Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

2.    TANIMLAR

“SİTE” : “HERKESDEN” tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan www.HERKESDEN.com ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi. KULLANICI : “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ”ne ve/veya "HERKESDEN VERİTABANI"na çevrimiçi ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

“LİNK” : “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ” üzerinden “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ” içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ”ne, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

“İÇERİK” : “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ”nde n yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

"HERKESDEN İNTERNET SİTESİ ARAYÜZÜ" : Başta “İÇERİK SAĞLAYICI”lar tarafından oluşturulan içeriğin "KULLANICILAR" tarafından görüntülenebilmesi ve "HERKESDEN VERİTABANI"ından sorgulanabilmesi amacıyla "KULLANICILAR" tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “HERKESDEN”a ait olan tasarımlar içerisinde “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

“HERKESDEN İNTERNET SİTESİ VERİTABANI” : “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “HERKESDEN”a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

"ÜYE" : “HERKESDEN” tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, “HERKESDEN” tarafından “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ” üzerinde tanımlanan "ÜYE"lik sürecini tamamlayarak; “HERKESDEN”un elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri "ÜYE"lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden her gerçek ve/veya tüzel kişi "KULLANICI"lardır.

"ÜYE SÖZLEŞMESİ" : “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ” dahilinde “HERKESDEN” tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; “HERKESDEN” ile "ÜYE" arasında üyelik kayıt sürecinde "ÜYE"nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme. “HERKESDEN”, "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"ni farklı üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle "ÜYE"nin onayına sunabilir. Bu durumda "ÜYE" olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.

"İÇERİK SAĞLAYICI" : “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ” dahilinde “HERKESDEN” tarafından sunulan tüm içerikleri tedarik eden kurum ve kuruluşlar.

3.    HERKESDEN’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. “HERKESDEN”, “İÇERİK SAĞLAYICI”lar tarafından tedarik edilen içeriklerin “KULLANICILAR” ve “ÜYELER” tarafından “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ” üzerindeki arayüz kullanılmak suretiyle “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ VERİTABANI” üzerinden sorgulanabilmesini ve “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ” üzerinden “HERKESDEN”a ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. “HERKESDEN”, “İÇERİK SAĞLAYICI”lar tarafından tedarik edilen içeriklerin “ÜYELER”ʻin seçimlerine göre kişiselleştirerek “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ” üzerindeki arayüz kullanılmak suretiyle “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ VERİTABANI” üzerinden sorgulanabilmesini ve “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ” üzerinden “HERKESDEN”a ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.3. “HERKESDEN”, "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "ÜYE"lerine; profil sayfası oluşturma, ilgi alanı seçme, beğenilerini toplama, içeriklere yorum yapma ve diğer ÜYEʼlerle etkileşime geçme gibi işlemleri “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ” dahilinde yapabilecekleri ortamı sunmaktadır.

3.4. “HERKESDEN” tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler “HERKESDEN” tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen “HERKESDEN”in yetkisi dâhilindedir. “HERKESDEN” bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

4.    KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. "KULLANICILAR" “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ” üzerinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. "KULLANICILAR"ın ve "ÜYE"lerin, “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ” dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk bizzat ve sadece kendilerine aittir.

4.2. “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ”, “İÇERİK SAĞLAYICI”lar tarafından "HERKESDEN VERİTABANI"na yüklenen "İÇERİK"lerin "KULLANICI"lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "HERKESDEN", "KULLANCI"lar tarafından görüntülenen "İÇERİK"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu "İÇERİK"ler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

4.3. "KULLANICI" “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ” dâhilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “HERKESDEN” ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ” dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve de "ÜYE"ler tarafından oluşturulan "İÇERİK"lerden dolayı “HERKESDEN”un, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, “HERKESDEN” çalışanlarının ve yöneticilerinin hiçbir şekil ve şart altında sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.5. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, “HERKESDEN”e “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ” dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. “HERKESDEN”, "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler tarafından “HERKESDEN”e iletilen veya “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. “HERKESDEN”, Bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmez.

4.6. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, “HERKESDEN”in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak ya da kişilik haklarına tecavüz ve/veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.

4.7. “HERKESDEN”, “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ” dâhilinde sunulan hizmetleri ve “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ” dâhilinde erişilen "İÇERİK"leri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. “HERKESDEN”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir.

4.8. “HERKESDEN”, 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcısı"dır ve bu konuda ilgili emredici mevzuat uyarınca Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığıʼndan "Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi" almıştır. “HERKESDEN”, 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca "Yer Sağlayıcı"lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla "KULLANICI"ların “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

4.9. “HERKESDEN”, 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcı" olması nedeniyle ilgili yasanın 5. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere tam ve eksiksiz olarak uymakla mükelleftir.

4.10. “HERKESDEN”, “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ”ʼ üzerinden "KULLANICILAR" veya "ÜYE"ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "GİZLİLİK İLKELERİ" ve "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ" hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. “HERKESDEN” aynı zamanda; kullanıcının veya ziyaretçinin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ”nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, tarayıcı tipi, işlem tarih gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla edinebilir, saklayabilir ve kullanabilir.

4.11. “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde "HERKESDEN İNTERNET SİTESİ VERİ TABANI"ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak "HERKESDEN İNTERNET SİTESİ VERİ TABANI"ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler, Türk Ceza Kanunu’nun 243/1 maddesinde ifade olunan ‘bilişim sistemine yetkisiz giriş yapma’ eylemini gerçekleştirdiklerinden dolayı bu kanun gereği olmak üzere cezalandırılmaları amacıyla HERKESDEN İNTERNET SİTESİ tarafından haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır.

4.12. “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veri tabanına üçüncü kişilerce yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya “HERKESDEN”in yazılı olarak izin verdiği çerçevede erişilmesi hukuka uygun olarak kabul edilir. Bunun dışında yapılan erişimler hukuka aykırı olup; “HERKESDEN”in dava ve takip hakları bu tür durumlar açkısından her zaman için saklıdır.

4.13. “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ” üzerinden yayınlanan ilanların ve "HERKESDEN İNTERNET SİTESİ ARAYÜZÜ"nün “HERKESDEN”in yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

4.14. ”HERKESDEN İNTERNET SİTESİ” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü "İÇERİK"in “HERKESDEN”in yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce “HERKESDEN” sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir ortamda görüntülenmez, aksi haller hukuka aykırı kullanım teşkil edecektir.

4.15. ”HERKESDEN İNTERNET SİTESİ” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen profil sayfalarında yer alan kişisel veriler, kişisel veri sahiplerinin ve “HERKESDEN”in yazılı izni olmaksızın hiçbir koşul ve şart altında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez. Ancak “HERKESDEN”, yasalar öngördüğü takdirde, yasal merci ve makamların kararları doğrultusunda yürürlükteki yasalar kapsamında kalmak şartıyla ve ilgili kararın çerçevesinde olmak üzere “KULLANICILAR”, “ÜYELER” ve “ZİYARETÇİLER”  ile ilgili birtakım bilgileri bu makam ve mercilere verebilir.

4.16. "HERKESDEN İNTERNET SİTESİ VERİTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen “HERKESDEN”in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılmaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5.       FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ” dâhilinde erişilen veya “İÇERİK SAĞLAYICILAR” tarafından sağlanan bilgiler ve bu “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ”nin (sınırlı olmamak kaydıyla "HERKESDEN İNTERNET SİTESİ VERİ TABANI", "HERKESDEN İNTERNET SİTESİ ARA YÜZÜ", tasarım, metin, kodlar) tüm elemanları”HERKESDEN”e ait ve/veya “HERKESDEN” tarafından üçüncü bir kişiden hukuken geçerli bir lisans altında edinilmiştir.

5.2. Sitede kullanılmakta olan resim, grafik, fotoğraf vb. türden içerik ”HERKESDEN”e aittir ya da yasal sahiplerinden izin alınarak kullanılmaktadır. Bu tür içeriklerin, site içerisinde ifade edilen sınırların dışında kullanıcı tarafından veya üçüncü şahıslar tarafından başka amaçlar için kullanımına izin verilmemektedir. Bu türden içeriğin izinsiz kullanımı; telif hakları ihlallerine, ticari markalarla ilgili hükümlerin ya da diğer geçerli mevzuatın ihlaline yol açabilir.

5.3. HERKESDEN.com, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir.  Bu nedenle de geçerli telif hakkı sahiplerinin belirtilmesi amacıyla:  “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ” içerisinde yer verilen her türden içeriğe ilişkin olmak üzere içeriğin elde edildiği kaynak adı ve site adresi ile içeriğin hangi lisans altında elde edildiğine ilişkin uygun açıklamaya gereken sayfalarda yer verilmiştir."KULLANICI"lar, “HERKESDEN” hizmetlerini, “HERKESDEN” bilgilerini ve "”HERKESDEN”ʼin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya 3. kişilerin “HERKESDEN”in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler.

5.4. "KULLANICI"lar, işbu "Kullanım Koşulları" dâhilinde “HERKESDEN” tarafından açık olarak izin verilen durumlar haricinde “HERKESDEN”in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamazlar.

5.5. İşbu "HERKESDEN İnternet Sitesi Kullanım Koşulları" dâhilinde “HERKESDEN” tarafındanaçıkça yetki verilmediği hallerde “HERKESDEN”; “HERKESDEN” hizmetleri, “HERKESDEN” bilgileri, “HERKESDEN” telif haklarına tabi çalışmaları, “HERKESDEN” ticari markaları, “HERKESDEN” ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6.       MÜCBİR SEBEPLER

6.1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “HERKESDEN” işbu "Kullanım Koşulları", Gizlilik İlkeleri ve "Üyelik Sözleşmesi”nden doğan yükümlülüklerinden herhangi birisini geç ifa etme ve/veya ifa etmeme nedeniyle hukuken sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “HERKESDEN” açısından, gecikme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “HERKESDEN”in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

6.2. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “HERKESDEN”in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

7.       UYGULANACAK HUKUK

İşbu "Kullanım Koşulları"nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde ise İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.       YÜRÜRLÜLÜK

İşbu 8 maddeden oluşan "HERKESDEN İnternet Sitesi Kullanım Koşulları" “HERKESDEN” tarafından “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ” içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, işbu sözleşme hükümlerini “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ”ni kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. “HERKESDEN”, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek “HERKESDEN İNTERNET SİTESİ” üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girerler.